Çocuğunuza ne kadar harçlık vermelisiniz

30 Aralık 2014 Salı 15:25

Harçlık çocuğun sorumluluk duygusunun gelişmesi için önemli bir unsurdur. Anne babalar çocuklarına harçlık verirken; çocukların bireyselliklerini destekledikleri gibi yetişkinlik dönemlerindeki para ile ilişkilerinin de temelini oluştururlar.

Çocuğunuza ne kadar harçlık vermelisiniz
Harçlık çocuğun sorumluluk duygusunun gelişmesi için önemli bir unsurdur. Anne bababalar çocuklarına harçlık verirken; çocukların bireyselliklerini destekledikleri gibi yetişkinlik dönemlerindeki para ile ilişkilerinin de temelini oluştururlar. Çocukların harçlık alma dönemi ilkokula başlamaları ile birlikte gerçekleşir. Ancak çocukların para ile ilk tanışıklığı bu yaş diliminden çok daha önce olur.Alınan bayram harçlığı, anne babanın alışverişine tanıklık etme ya da kendisine verilen bir miktar para ile yakındaki marketten bir şey almasının istenmesi gibi bir çok durum insanların para ile ilgili tutumları hakkında çocukların bilgi sahibi olmasını sağlar. Çocuklar yaklaşık olarak 8 yaştan itibaren paranın değerini ve harçlık kavramını anlayabilirler. Ancak paranın hayatın içindeki yeri ve önemi küçük yaşlardan itibaren fark edilir. 3-4 yaşlarındaki çocuklar için para alınacak şeye ödenen bir bedel değil, istediği şeyi almak için bir araçtır. 5-6 yaşlarındaki çocuklar; özellikle anne babalarından duyarak bazı şeylerin bedelinin daha fazla olduğunu, paranın bir sayısal değeri olduğunu fark etmeye başlarlar.

Harçlık miktarı nasıl belirlenmelidir?
Harçlığın miktarı çocuğun yaşı, ailenin ekonomik durumu, ihtiyaçları, içinde bulunduğu arkadaş çevresi dikkate alınarak belirlenmelidir. Harçlık miktarını çocuğun ihtiyaçlarının ve yaşının çok üstünde tutmak ya da altında tutmak çocuklar için olumsuz sonuçlar doğurabilir. Harçlığın amaçlarından biri de istenilen bir şeyi elde etmek için beklemeyi ve bedel ödemeyi öğrenmektir. Gereğinden fazla harçlık alan çocuklarda harçlık almak bu amaca hizmet etmez. Özellikler küçük yaştaki çocuklar kendilerine verilen harçlığın nasıl kullanacakları konusunda bilgi sahibi değillerdir. Bu nedenle anne babaların çocuklarına, para harcamayı uygun şekilde planlayabilecek beceriyi kazandırmaları gerekmektedir. Bunun en iyi yolu harçlıkları ilkönce günlük vermekten geçer. Günlük harcamalarını uygun olarak yapmaya başladıktan sonra haftalık harçlık vermeye geçilebilir.Anne, Baba Çocuklarını Harçlık Kullanmayı Nasıl Öğretebilir?
Anne babalar çok müdahaleci olmadan verilen harçlığı nasıl değerlendirebilecekleri konusunda çocuklarını yönlendirmelidirler. Verilen harçlıkla ilgili beklentiler çocukla açık olarak konuşulmalıdır. Çocuğun aldığı harçlık ile hangi ihtiyaçlarını karşılayacağı, verilen harçlığın hafta sonu etkinliklerini de kapsayıp kapsamadığı ve kendisinden birikim yapmasının beklenip beklenmediği ifade edilmelidir. Birikim yapmaları konusunda çocuklar özendirilmelidir.

Anne Babalara Harçlık Konusunda Öneriler
Harçlık vermek, sorumluluk almayı öğretmek ve çocuğun bireyselliğini desteklemek için önemli bir eğitim aracı olduğu unutulmamalıdır. Harçlık çocuğun ihtiyaçlarını karşılayabilmesine ve birikim yapabilmesine olanak sağlamalıdır. Harçlık miktarı belirlenirken çocuğun içinde bulunduğu yaş dilimi, ihtiyaçları, içinde bulunduğu sosyal ortamı ve ailenin ekonomik durumu göz önünde tutulmalıdır. Çocuğun değişen ihtiyaçlarına göre harçlık miktarı yeniden düzenlenebilmelidir. Harçlık miktarının gereğinde çok fazla ya da çok az belirlenmiş olması çocukları olumsuz etkileyebilir. Çocuğa harçlık verilirken, bu harçlıkla hangi ihtiyaçlarını karşılamasının beklendiği açık ve net olarak ifade edilmelidir. Çocuğun harçlığı nasıl kullanacağı konusunda yol gösterici olunmalı ancak onun yerine kararlar verilmemelidir. Harçlığı kesmek bir ceza yöntemi olarak kullanılmamalıdır. Harçlık çocuğun bulunduğu dönemde ve yetişkinlikte parayla kuracağı ilişkinin şekillendirilmesinde önemli bir yer tutar.
Anahtar Kelimeler çocukparaharçlık

Yorum Gönder